Djurö räddningsvärn

Djurö räddningsvärn ligger på ön Djurö i Värmdö kommun. Räddningsvärnet är beläget på Djuröbasen och samlokaliserad med bland annat Kustbevakningen och Sjöräddningssällskapet. 

Djurö har förbindelse med fastlandet genom flera broar. Det bor cirka 7500 personer i området som omfattar Djurö, Vindö, Stavsnäs, Fågelbrolandet, södra Strömma med omkringliggande öar. Sommartid ökar innevånarantalet till cirka 30 000 personer. I området finns konferensanläggningar, butiker, grundskola samt vård- och omsorgsboende. Det finns flera hamnar med väl utbyggd kollektivtrafik både till lands och till sjöss. Stavsnäs vinterhamn har även en godsterminal för gods mellan fastlandet och skärgården. 

Djurö räddningsvärn lokaler består av en stor vagnhall med tillhörande utrymmen för personalen. Stationens fordon är en släck- och räddningsbil, en personbil, en livräddningsbåt och en släpspruta.

Till räddningsvärnet är 14 värnmedlemmar och en platschef anslutna. Djurö räddningsvärn har 50-60 larm per år. 

Platschef: Rickard Bladh

Besöksadress: Djuröhällsvägen 7, 139 73 Djurhamn.