Djurö räddningsvärn

Djurö räddningsvärn ligger samlokaliserad med bland annat Kustbevakningen på Djuröbasen. Räddningsvärnet flyttade in i nyrenoverade lokaler 2015.

Värnchef: Rickard Bladh

På Djurö finns enfrivillig räddningsstyrka. Att arbeta inom en frivillig räddningsstyrka innebär att värnmedlemmarna blir utlarmade vid en olycka och de som har möjlighet åker på larm och deltar vid insatsen. Utlarmningen sker av Räddningscentral Mitt (RC Mitt) via sms.

Den frivilliga räddningsstyrkan på våra räddningsvärn gör en stor insats för boende i närområdet och hjälper till att skapa en trygg och levande skärgårdsmiljö.