Möja räddningsvärn

Räddningsvärnet är beläget på ön Möja i Värmdö kommun. Stationen ligger belägen utefter länsväg 694 vid Kyrkviken på öns södra sida. Det finns även en redskapsbod i Långvik på öns norra del.

Det finns cirka 250 bofasta på ön. På sommaren mångdubblas befolkningen. Huvudhamnen med bränslestation, restauranger och livsmedelsbutiker ligger i byn Berg längst i söder på stora Möja, där ett flertal skärgårdsbåtar i reguljärtrafik angör. Det finns ingen bilfärja men lokal motortrafik förekommer på vägarna på ön, dock främst i form av terränggående fyrhjulingar och flakmopeder.

Kategori 3: Utvändig brandsläckning, pumpar, brand i skog och mark, AO/HLR. Första enhet på plats (informationsinhämtning).

Det är en platschef och 20 värnmedlemmar anslutna.

Stationen på Möja har en transportbil, en släpspruta och en redskapsvagn. I boden i Långvik finns bara material, men inget fordon. Möja har cirka fem larm per år. Utlarmningen sker av Räddningscentral Mitt (RC Mitt) via sms.

Platschef: Peter Undin

Besöksadress: Kyrkviken, 130 43 Möja.