Vällingby brandstation

Besöksadress: Krossgatan 4-8, 162 50 Vällingby

Postadress: Storstockholms brandförsvar, Box 1328, 111 83 Stockholm

Kontakt: Telefon växel: 08-454 87 00 E-post: registrator@ssbf.brand.se

Enhetschef: David Nyman

Om Vällingby brandstation

Vällingby brandstations geografiska ansvarsområde omfattar västra förorten med Abrahamsberg i söder upp till Lövsta i norr samt norrut mot järnvägen.

Vällingby brandstation invigdes 22 januari 1965. Stationen är ritad av arkitekt Mårten J Larsson.

Stationen bemannas idag av 40 personer i operativ tjänst.

I distriktet bor omkring 100 000 personer.