Kista brandstation

Besöksadress: Danmarksgatan 50, 164 40 Kista

Postadress: Storstockholms brandförsvar, Box 1328, 111 83 Stockholm

Kontakt: Telefon växel: 08-454 87 00 E-post: registrator@ssbf.brand.se

Enhetschef: Karl Johansson

Om Kista brandstation

Kista brandstations geografiska ansvarsområde omfattar stadsdelarna Kista, Husby, Akalla, Rinkeby, Tensta, Hjulsta, delar av Spånga samt även Helenelund i Sollentuna kommun samt Rissne i Sundbybergs kommun.

Brandstationen invigdes 1980. På Kista brandstation arbetar 40 stycken brandmän, sex brandinstruktörer, två brandinspektörer samt en stationschef. Stationen bemannas dygnet runt av minst ett befäl och sex brandmän.

Brandinstruktörerna arbetar med förebyggande brandskyddsinformation, främst i Stockholms ytterstadsområden.  De arbetar även med trygghetsskapande insatser både i samband med bostadsbränder och i andra sammanhang.

I distriktet bor omkring 110 000 personer.