Kista brandstation

Besöksadress: Danmarksgatan 50, 164 40 Kista

Postadress: Storstockholms brandförsvar, Box 1328, 111 83 Stockholm

Kontakt: Telefon växel: 08-454 87 00 E-post: registrator@ssbf.brand.se

Enhetschef: Malin Sundström

Om Kista brandstation

Kista brandstations geografiska ansvarsområde omfattar stadsdelarna Kista, Husby, Akalla, Rinkeby, Tensta, Hjulsta, delar av Spånga samt även Helenelund i Sollentuna kommun samt Rissne i Sundbybergs kommun.

Brandstationen invigdes 1980. På Kista brandstation arbetar 40 stycken brandmän, sex brandinstruktörer, två brandinspektörer samt en stationschef. Stationen bemannas dygnet runt av minst ett befäl och sex brandmän.

I distriktet bor omkring 110 000 personer.

Utrustning och specialkompetenser

  • På Kista brandstation finns en specialutrustad bil för restvärdesräddning. Kompetensen att använda utrustningen finns på varje station.
  • Brandinstruktörer. Från stationen utgår sex brandinstruktörer. Dessa arbetar med förebyggande brandskyddsinformation, främst i Stockholms ytterstadsområden.  Brandinstruktörerna arbetar även med trygghetsskapande insatser både i samband med bostadsbränder och i andra sammanhang.