Värmdö brandstation

Besöksadress: Fenix väg 1, 134 81 Gustavsberg

Postadress: Storstockholms brandförsvar, Box 1328, 111 83 Stockholm

Kontakt: Telefon växel: 08-454 87 00 E-post: registrator@ssbf.brand.se

Enhetschef: Robert Carlsson

Om Värmdö brandstation

Värmdö brandstations geografiska ansvarsområde omfattar Värmdö Kommun som är Stockholms läns näst största kommun och Tynningö i Vaxholm samt Kummelnäs i Nacka kommun. Till Värmdö brandstation hör också Storstockholms brandförsvars räddningsvärn. Räddningsvärnen är tio stycken och finns på Möja, Norra Stavsudda, Djurö, Sandhamn, Nämdö, Rindö, Runmarö, Svartsö, Ingmarsö och Husarö.

I området finns främst bostadsbebyggelse, fritidshus och mindre industri. Här finns mer än 10 000 öar och omkring 14 000 fritidshus.

Värmdö brandstation togs i bruk 1992.

I distriktet bor omkring 45 000 personer. Sommartid ökar antalet boende i Värmdö kommun till uppåt 100 000 personer.