Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny

Kunskapsartiklar

Allt om brandsläckare

Med en handbrandsläckare kan du snabbt ingripa när du upptäcker en brand. Det kan innebära skillnaden mellan en liten eld och en fullskalig brand. Med andra ord skillnaden mellan en mindre olycka och en katastrof.

Allt om brandvarnare

Eftersom en brand ofta växer fort är det av yttersta vikt att du snabbt varnas om branden och snabbt kan agera. Brandvarnaren ger dig avgörande tid och minskar risken för att branden utvecklar sig till en katastrof.

Anmälningspliktiga åtgärder

Brandceller

Börjar det brinna måste brandens spridning begränsas. Det sker genom att byggnaden sektioneras med brandavskiljande väggar eller bjälklag.

Brandsäkerhet i Gamla stan och i gammal bebyggelse

Den vackra stadsdelen Gamla stan i Stockholm är byggd i tider då man inte hade samma kunskap om brandsäkerhet som vi har idag. Risken för brandspridning i Gamla stan är större än i modernare stadsdelar, vilket ställer krav både på räddningstjänsten och på dig som boende. Här kan du läsa om hur du skyddar dig mot brand.

Digitala nycklar – ”Smart passage”

I vissa verksamheter ställs det krav på att det finns automatiska brandlarm som är anslutna till SOS Alarm. Från och med 1 januari 2022 förordas att alla som ansluter automatiska brandlarm till SOS Alarm även ansluter sig till det digitala inpasseringssystemet ”Smart passage”.

Elda rätt i din eldstad

Det finns några saker att tänka på när du eldar i din eldstad. Följ våra goda råd så eldar du säkert, effektivt och mer miljövänligt, det vill säga får ut den mesta mängden värme från veden.

Förvaring av brandfarliga varor i hemmet

Hårspray, tändvätska, T-röd och nagellacksborttagning. De flesta av oss har ett flertal brandfarliga produkter i våra hem utan att tänka på det. Här kan du läsa om reglerna för förvaring av brandfarliga varor i hemmet.

Förvaring av brandfarliga varor i verksamheten

Hanterar du brandfarliga varor i din verksamhet? Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Om så är fallet ska du ta reda på vilka regler som gäller angående hanteringen av dessa och om du behöver tillstånd.

Gasol i restauranger

Om du hanterar större mängder än två liter gasol inomhus krävs det tillstånd. Då krävs även rutiner för hur anläggningen ska skötas, utbildning av en föreståndare och kunskaper om hur du ska hantera ett nödläge.

Genomsnittlig handläggningstid för tillsyn enligt LSO/LBE och tillståndshantering enligt LBE

Sedan den 1 januari 2022 gäller en avgiftsmodell med rörlig avgift (löpande kostnad för faktiskt nedlagd handläggningstid) med en fast timtaxa, för såväl tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt för tillståndsprövning enligt LBE.

Information om farlig verksamhet

En verksamhet som av länsstyrelsen har blivit bedömd att kunna orsaka allvarliga skador på människa eller miljö klassas som en farlig verksamhet. Ansvarig för en sådan verksamhet ska ha skälig beredskap för räddningsinsatser.

Kunskap inom heta arbeten

Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand.

Larmlagring och brandlarm för hotell

Lär dig mer om övrig brandskyddsutrustning

Brandvarnare, brandsläckare och brandfilt är sådant som vi på Storstockholms brandförsvar rekommenderar ska finnas i alla hem och lokaler där det vistas människor. Men det finns mer utrustning som kan rädda liv. Läs mer om sprinklersystem, brandstegar, linor och evakueringsstol.

Regler för att få köpa och använda vissa typer av fyrverkerier

För att få köpa och använda fyrverkerier måste man ha fyllt 18 år. För vissa typer av fyrverkerier finns det dessutom särskilda regler. Ett sådant exempel är raketer med styrpinne där man både behöver tillstånd för hantering av explosiv vara, och en särskild utbildning för att få köpa och använda.

Risker med litiumjonbatterier

Med nya tekniker kommer alltid nya risker och utmaningar. Det är viktigt att batterierna hanteras och laddas på korrekt sätt och att skadade batterier omedelbart lämnas till återvinning för att minimera risken för bränder. Det är också viktigt att agera rätt om en brand uppstår.

Roterande undertryckssotning

Roterande undertryckssotning är benämningen på den metod som numera användas vid rengöring av skorstenar i Storstockholms brandförsvars alla tio medlemskommuner. Metoden är säkrare för sotaren, bättre för miljön och innebär en effektivare rengöring som bidrar till ett ökat brandskydd.

Sotning och brandskyddskontroll i storkök

Klarar ditt restaurangkök att stå emot en brand? Eftersom många bränder startar i storköksutrusning är sotning och brandskyddskontroll extra viktigt för dig som driver restaurangverksamhet. Se till att kontakta fastighetsägaren om du genomför ändringar i köket.

Säker och trygg skola

En brandsäker skolmiljö är av yttersta vikt för att elever och personal ska känna trygghet i det dagliga arbetet. Under vissa år lägger Storstockholms brandförsvar därför ett särskilt fokus på brandskyddet i skolan. Det innebär att vi då gör tillsyn på många skolor i våra tio medlemskommuner. Som stöd i ert brandskyddsarbete har vi tagit fram en film och ett arbetsmaterial.

Lärare och mellanstadieelever i klassrum
Visa fler (5)